Atatürk Kimdir?

Atatürk;Uluslararası anlayış,işbirliği ve barış yolunda çaba göstermiş üstün bir kişi,olağanüstü reformlar gerçekleştirmiş bir devrimci,sömürgecilik ve emperyalizme karşı savaşan ilk lider,insan haklarına saygılı,dünya barışının öncüsü,bütün hayatı boyunca insanlar arasında renk,din ve ırk ayrımı gözetmeyen eşsiz bir devlet adamı,Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu.

 1978 Paris’inde Birleşmiş Milletlerin UNESCO Kültür Kolu Genel Kurul toplantısında;başkanlık divanına “11” ülkenin altına imzasını attığı bir önerge verildi.“1981 yılının tüm dünyada Atatürk yılı olarak anımsanmasına karar verilmesi”.

 Bu önergenin önemine dikkat çekmek için Bu gün UNESCO’nun üzerinde çalıştığı bütün projelerin isim babası Mustafa Kemal’dir.” ibaresi konulmuştu.

 “… Üç sene sonra 1981 yılı geliyor. 1981;Atatürk’ün doğumunun 100’üncü yıl dönümüdür.Atatürk elbette 20’nci yüzyılın en büyük devlet adamlarından biridir.
Bellidir ki,Türkler o özel gün için çok özel olarak hazırlanıyorlar ama Atatürk’ü anmak bir tek Türklere bırakılmamalıdır.Çünkü Atatürk tüm insanlığın ortak paydasıdır;dolayısıyla,hazır BM kültür kolu burada toplantı halindeyken ve UNESCO şu anda genel kurul yapıyorken bu genel kurul bir karar almalıdır,bu karar üye devletlere iletilmelidir.Önümüzde 3 yıl var.3 yıl hazırlanılmalıdır ve 1981 yılı bütün dünyada günü gelince,Atatürk yılı olarak anılmalıdır.”

 Bu önerge tartışılırken İsveç delegesi konuşmak için söz alır,başkan söz hakkı verir,kürsüye genç İsveç delegesi geldiğinde kağıtlarını kürsüye koyar ve 1978 yılı genel kuruluna şöyle hitap eder;

 “Ben tabii ki Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Atatürk’ü tanıyorum.Türkler için, insanlık için, çağdaşlaşma için ne anlama geldiğini de biliyorum.Buna rağmen bir kaygım var.Onu sizinle paylaşmak için söz aldım.Evet, Atatürk bir devlet,bir cumhuriyet kurucusu.Fakat dünyada 200 devlet var,yarısından fazlası cumhuriyet.Bu kadar cumhuriyet kurucusu varken,bugüne kadar kimse için düşünmediğimiz bir olayı, şimdi bir tek Atatürk için ve Türkler için düşünüyor olursak bu ileride başımıza bir iş çıkarır mı,bilmiyorum.Ama bu endişeyi taşıyorum.”

 Bunun üstüne hemen Sovyetler Birliği delegesi söz ister.Genel kuruldakiler “bunlarda şimdi Atatürk yılı oluyorsa Lenin yılı da olsun diyecek” sanırken,Sovyet Delegesi kürsüye geldiğinde elini masaya vurur ve genel kurula şöyle bir hitap gerçekleştirir:

 “Arkadaşlar,hepimizin tarihinde büyük devlet adamları gelmiştir.Ama unutmayalım ki hiçbirimizin tarihine Atatürk gibi bir adam gelmemiştir.
Genç delege arkadaşıma hatırlatmak isterim ki Atatürk öyle dünyadaki herhangi bir lider değildir, bırakın onu bir yıl anmayı her ülke her problemimizde çare olarak aramalıyız.”

 Oylamanın yapıldığı 27 Kasım 1978 günü İsveç Delegesi kürsüye gelir ve aynen şun sözlerle genel kurula hitap eder: “Atatürk’ü bu zaman içinde araştırdım.Bu büyük şahsiyeti daha önce tanıyamamış olmaktan dolayı üzüntü duyuyor,bütün ülke delegelerinden özür diliyorum.Ve ilk imzayı İsveç adına ben atıyorum!”

 Genel kurul toplantısında 152 ülkenin hepsinin oy birliğiyle altına imza attığı nadir kararlardan biri olan bu önerge Dünya’da ilk ve tektir.1981 yılı Dünya’da “Atatürk Yılı” olarak kutlanmıştır.1981 yılından sonra böyle bir uygulama herhangi bir devlet adamı için tekrarlanmamıştır!

 UNESCO 152 ülkesinin oy birliği ile yapmış ve Dünya’ya dağıtmış olduğu ATATÜRK tanımlaması ise şöyledir:

 “Atatürk;
Uluslararası anlayış, işbirliği ve barış yolunda çaba göstermiş üstün bir kişi,olağanüstü reformlar gerçekleştirmiş bir devrimci,sömürgecilik ve emperyalizme karşı savaşan ilk lider,insan haklarına saygılı,dünya barışının öncüsü,bütün hayatı boyunca insanlar arasında renk,din ve ırk ayrımı gözetmeyen eşsiz bir devlet adamı,Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu.”

 Enes Şentürk/Namık Kemal Üniversitesi
 enes@fikirsanart.com

Bir cevap yazın